web counter

  

Основни характеристики на батерията за електровелосипед

Електровелосипедът е един прекрасен начин за придвижване по натоварените градски улици. Той става все по-популярен в нашата страна, което се дължи основно на факта, че притежава множество положителни страни, а също така и че неговата цена става все по-достъпна.

Електрическото колело се задвижва посредством акумулаторна батерия. Тя е строго специфична за всеки отделен модел велосипед и мотор и може да притежава различни харектеристики – различен вид химия, напрежение, капацитет, форма, габарити и други подобни. По-долу ще разгледаме всяка една от тези спецификации.

Вид на акумулаторната батерия за електровелосипед:

1)      Оловна батерия за електрическо колело – Този вид акумулаторна батерия е  използвана в окомплектоването на по-старите поколения електровелосипеди. Състои се от акумулаторен пакет от 2 или повече 12V оловни батерии, които обаче са от усилена серия за циклична употреба. Основният недостатък на този вид батерия е, че има сравнително кратък жизнен цикъл – максимум до около 300 цикъла. Освен това тази батерия е тежка, което прави и велосипедът много тежък и труден за качване на висок етаж. Оловните батерии имат специфични условия на съхранение и използване. Нуждаят се от периодично зареждане, поради високия саморазряд, който притежават. Най-голямото преимущество на тази батерия е, че като цяло остава най-евтиният вариант за задвижване на електро колело.

2)      Ni-Cd батерия за електровелосипед – Този вид акумулаторна батерия също е използвана при по-старите поколения електрически велосипеди. Съставена е най-малко от 20 броя отделни никел-кадмиеви клона. Клетките, използвани при изработката на акумулаторен пакет за батерия за колело, са специални – проектирани са за циклична употреба и имат възможност за отдаване на по-голям ток (не по-малко от 10А). Тази батерия има по-дълъг жизнен цикъл от оловната  – средно до около 500 цикъла при правилна употреба и съхранение. Ni-Cd акумулаторен пакет за батерия за електровелосипед е по-лек от оловния, но по-тежък в сравнение с литиево-йонния или литиево-полимерия. Цената на подобна батерия е по-висока отколкото на оловната. Нуждае се от периодично зареждане, поради високия саморазряд, който притежава.

3)      Li-Pol батерия за електро колело – Този вид акумулаторна батерия се влага при окомплектоването на по-нови поколения електровелосипеди. Акумулаторните пакети са съставени най-малко от 6 клона клетки и задължително BMS (електроника за управление на заряда им). Както при останалите видове батерии за колела, така и тук, клетки не са обикновени, а са специализирани – те са за циклична употреба и имат възможност за отдаване на по-голям ток, поради по-голямата консумация на мотора. Литиево-полимерните батерии за велосипеди са по-леки и по-компактни в сравнение с предходните два вида акумулаторни батерии. Това се дължи основно на факта, че полимерните клетки имат по-висока енергийна плътност спрямо оловните или никел кадмиевите. Освен това всеки Li-Pol елемент има номинално напрежение 3.7V, което позволява съставянето на акумуалторния пакет да бъде с по-малко на брой клетки. Жизненият цикъл при този вид батерия е по-голям спрямо оловната, но се доближава до кадмиевата. Литиево-полимерните батерии за електрически велосипеди са с висока цена. Саморазрядът им е сравнително малък, но имат специфични условия за съхранение, зареждане и употреба.

Li-pol акумулаторна батерия за електро колело

Литиево-полимерна батерия за e-bike

4)      Li-ion батерия за електровелосипед – И този вид, както Li-pol акумулаторната батерия за велосипед, се използва в съвременното електро колело. Акумулаторните пакети са съставени от най-малко 6 клона клетки и специализиран BMS.  При изработката на такива акумулаторни пакети, вложените клетки са усилени и имат възможност за отдаване на поне 10А (при присъединяването на отделните клонове успоредно, отдаването на ток от цялата батерия е в пъти по-голямо). Литиево йонните батерии за електровелосипеди са по-леки и компактни в сравнение с никел-кадмиевите и оловните. Това се дължи на същия факт както при литиево-полимерните батерии. Li-ion батерии имат нисък саморазряд. Жизненият цикъл на тази батерия е най-дълъг в сравнение с предходните видове – при правилна поддръжка и употреба циклите тук могат да достигнат до 1000. Като цяло Li-ion батериите са все още със сравнително висока цена (около 2 до 3 пъти по-висока от тази за оловна акумулаторна батерия за електровелосипед).

Li-ion батерия за електровелосипед, съставена от клетки с размер 18650

Номинално напрежение на батерията за електровелосипед

Минималното номинално напрежение на акумулаторните пакети за батерии за електрически колела е 24V, а максималното – може да достигне до 96V при някои бутикови или поръчкови велосипеди. Най-често използваните батерии за електровелосипеди са с напрежение 24V, 36V или 48V. Волтажът на батерията трябва да бъде съобразен с мотора.

Капацитет на батерията за електрическо колело

В зависимост от кутията, видът и напрежението на батерията на колелото, а също така и желанието и възможностите на клиента, могат да бъдат изработени и монтирани акумулаторни пакети с различен капацитет. Най-ниският капацитет за батерия за велосипед, който сме срещали в нашия сервиз е 5Ah (често срещан най-вече при старите оловни и Ni-CD батерии за е-байк). Най-често срещаните и желаните батерии за електровелосипеди са с капацитети между 10Ah и 13Ah.

Форма на батерията за електро колело

Батериите за електровелосипеди могат да имат различна форма. Тази форма зависи главно от мястото, на което ще бъде монтирана батерията  върху велосипеда – това може да бъде рамката на колелото или багажника. Най-често срещаните форми на батериите за e-bike са бутилка, паралелепипед или друга неправилна форма.

Габарити и тегло на батерия за електровелосипед

Габаритите и теглото на батерията за електрическо колело зависят главно от вида, номиналното напрежение , капацитета и формата на батерията. По-старите оловни и Ni-Cd батерии за електровелосипеди са по-тежки и обемни спрямо по-новите Li-Pol и Li-ion батерии за електроколелото. Като цяло тенденцията е батерията за електро колело да бъде по-лека, за да бъде и самото колело по-леко.

Зареждане на батерия за e-bike

Батерията за електровелосипед е специфичен вид акумулаторна батерия, което налага и използването на специализирано зарядно устройство (не може да използвате каквото и да е). Също така и всеки отделен вид зареждаема батерия за електрическо колело се зарежда с различен вид зарядно. Например ако Вашият електровелосипед оригинално е бил с оловна батерия, но в последствие решите да я подмените с по-модерна технология, какавато е литиево-йонната, ще се наложи да смените и зарядното устройство. Съществуват бързи и бавни зарядни устройства за електровелосипеди в зависимост от нуждите на собственика, както и от вида на самите елементи на съставящите ги акумулаторни пакети.

Използване на професионални зарядни устройства за Зареждане на няколко Li-ion батерии за електровелосипеди

Рециклиране на батерия за електрическо колело

Батериите за електровелосипеди подлежат на рециклиране. То от своя страна представлява подмяна на акумулаторния пакет с нов от същия или друг вид. По този начин ще дадете  нов  живот на Вашето електрическо колело и получавате гаранция. BatteryCenter.bg предлага услугата рециклиране на батерии за e-bike. За да се извърши тази услуга, е необходимо да се донесе или изпрати чрез куриер старата батерия  на адреса на нашия сервиз -  гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 57, вх. Б. Изработката и монтажът на новия акумулаторен пакет се извършва в рамките на една седмица. Специалистите от нашия сервиз могат да предложат различни варианти за рециклирането на вашата стара батерия. Можете да се свържете с нас за повече информация – тел.: 02 442 63 36 или e-mail: shop@batterycenter.bg

Съветваме Ви да не се опитвате сами да сменяте клетките на батерията за електрически велосипед, защото може да последва сериозна повреда както в самата батерия, така и в управляващата електроника. Оставете ремонтните дейности в ръцете на доказали се техници.

 Рециклиране на литиево-йонна батерия за велосипед

Изработка и монтаж на акумулаторен пакет за батерия за електрическо колело

 

В заключение можем да кажем, че акумулаторните батерии за електровелосипеди  са специфичен вид зареждаеми батерии и се различават в зависимост от своите основни характеристики, като могат да бъдат с разнообразни вариации спрямо изискванията на клиента и начина на използване.  Най-важните показатели, по които могат да бъдат разделени, са вид на използваните клетки, номинално напрежение, капацитет, форма, размери и тегло.  Всяка батерия за е-байк има своите преимущества спрямо всички останали и всеки, който се интересува от подобен вид транспорт е добре да прецени какви са неговите най-важни критерии за избор.