web counter

  

Основни правила за употреба на Li-Pol батерии

Li-pol акумулаторна батерия 3.7V 5000mAh

В последно време литиево-полимерните (Li-Pol) акумулаторни батерии стават все по-популярни и използвани в различни устройства. Li-Pol батерии биват влагани в GPS устройства, таблети, MP3 плейъри, портативни колонки, RC модели, батерии за електрически велосипеди, а вече дори и в смартфони. Основното и може би най-голямото предимство на този тип батерии е, че те имат идеалното съотношение между тегло, капацитет и цена.

Поради разрастващата се употреба на литиево-полимерните акумулаторни батерии, решихме да Ви дадем няколко препоръки и насоки как да използвате и съхранявате правилно този вид батерии.

Предупреждаваме Ви, че ако по-долу изброените правила не бъдат спазвани, съществува голяма вероятност от възникване на повреди както в самите Li-pol акумулаторни батерии, така и повреди по друго имущество или дори сериозни наранявания.

 

Съхранение на Li-pol батерии

 

Всички видове акумулаторни батерии имат специфични правила за безопасно съхранение. Ето и тези на литиево-полимерните акумулаторни батерии:

  • 1) Никога не разрушавайте, пробивайте или удряйте Li-Pol батериите
  • 2) Не бива да допирате изводите на полюсите на батериите в метални предмети. Това ще доведе до окъсяването на батерията и дълбок разряд. Винаги съхранявайте и транспортирайте тези батерии с добре изолирани полюси
  • 3) Не съхранявайте няколко Li-pol батерии заедно в една кутия или торбичка, ако техните изводи не са предварително изолирани. В противен случай е възможно при тяхното допиране една в друга да се получи окъсяване и в следствие на това пожар
  • 4) Не излагайте литиево полимерните батерии на екстремни температури или директна слънчева светлина. Температурата, при която този тип акумулаторна батерия ще работи както трябва е границите на  4 и 49 градуса
  • 5) Винаги проверявайте напрежението на батерии, които не са работили повече от 6 месеца
  • 6) Винаги съхранявайте батериите в непроводими и огнеупорни контейнери или торбички
  • 7) За да удължите живота и за да може Li-pol батерията да показва най-добри характеристики, я зареждайте с ½ от капацитета, който е опоменат на етикета

 

Преди да направите първото зареждане на Li-Pol акумулаторна батерия:

 

  • 1) Огледайте добре Li-pol акумулаторната батерия  и се уверете, че няма някаква повреда, нарушена опаковка или стърчащи неизолирани проводници, които могат да предизвикат евентуално късо съединение.
  • 2) Уверете се, че сте свързали положителния полюс на батерията с положителния извод на зарядното устройство. Ако не сте сигурни кой от изводите е „+“ и кой „-“, можете да проверите с мултицет.

 

Зареждане на Li-Pol батерии:

 

Преди първата употреба на каквото и да е зарядно устройство, винаги прочитайте упътването за употреба и безопасност. Освен упътването на зарядното устройство, следвайте и правилата за зареждане на Li-pol акумулаторни батерии, които са изписани по-долу, за да избегнете повреда или нараняване.

  • 1) Винаги използвайте зарядно устройство, което е предназначено за Li-Pol акумулаторни батерии
  • 2) Винаги зареждайте батериите далеч от запалими материали, течности или повърхности
  • 3) Никога не зареждайте литиево-полимерната батерия вътре в самото устройство, освен ако то не е конструирано по този начин.
  • 4) Не зареждайре батерии, които са с много висока температура на допир. Преди да пристъпите към зареждането им, ги изчакайте да се охладят.
  • 5) Винаги използвайте подходящата програма за зареждане на Li-Pol батерии. Изборът на подходяща програма можете да направите като се съобразите с броя на клетките, които изграждат основната батерията и съответния волтаж, който е посочен на етикета на батерията
  • 6) Винаги зареждайте батерията с ток, който е не по-голям от 1С (не повече от един път от капацитета на батерията), освен ако на етикета на батерията не е посочено друго.
  • 7) Винаги проверявайте  напрежението на Li-pol батериите преди да започнете да ги зареждате, за да се уверите дали то не е под минималния безопасен волтаж. Ако това е така, това означава, че батерията е била подложена на прекомерно разреждане или е претърпяла срив и не трябва да бъде зареждана.
  • 8) Никога не презареждайте батерията над напрежението, което е упоменато в нейната спецификация

 

Зарядно устройство за зареждане на Li-pol акумулаторни батерии 

 

Безопасност при използването на Li-pol батериите

 

Ако в процеса на работа или зареждане забележите, че Li-pol акумулаторната батерия е повредена, загряла се е прекалено много или започва да се подува, то преустановете зареждането или разреждането веднага. Бързо и безопасно премахнете батерията от зарядното или устройството. След това преместете батерията  на безопасно открито място далеч от запалими материали и предмети.  Не се опитвайте да използвате, зареждате или транспортирате повече тази батерия. Ако все пак не спазите тези препоръки това може да доведе до повреда на самата батерия, личното имущество или да причини сериозни наранявание.  Повредената или подута батерия може да бъде изключително нестабилна и много гореща. Не пипайте батериите докато не се охладят.

Li-pol батериите, както и всички други батерии и акумулатори, се смятат за опасен отпадък и не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовия такъв. Изхвърляйте негодните за употреба батерии само на определените за това места във Вашето населено място. Специализирани кофи за изхвърляне на батерии можете да намерите в различни търговски обекти – супермаркети, магазини за техника, специализирани магазини за батерии и други подобни.

В случай на пожар, породен от неправилното използване или зареждане на литиево-полимерни акумулаторни батерии, както и в случаите на дефектирала или повредена батерия, използвайте  само прахов пожарогасител.

 

Разреждане на Li-Pol батерии:

 

  • 1) Никога не разреждайте Li-pol батериите с ток, който е по-голям от този, който е посочен в спецификацията на самата батерия. Съществуват различни видове Li-pol батерии, които са създадени за различна употреба и устройства. Можете да получите консултация за всички батерии, които купувате от нашия онлайн магазин.
  • 2) Не позволявайте температурата на батериите да се повиши повече от предписанието на производителя на батериите.
  • 3) Никога не разреждайте Li-pol батериите до волтаж, който е по-малък от най-ниското позволено равнище. В противен случай това може да доведе до лоша производителност или възможен пожар при опит батерията да се зареди.

 

Допълнителни насоки и предупреждения

 

  • 1) В случай на повреда в устройството, катострофа на RC модела или друго подобно бързо извадете батерията от устройството. След това следвайте препоръките, написани по-горе.
  • 2) Ако в случай на повреда на батерията, част от нейната вътрешност попадне в контакт с Вашата кожа, измийте незабавно засегнатия участък обилно с вода и сапун. Ако изтеклият състав влезе в контакт с очите Ви, незабавно ги измийте обилно с вода в продължение на 15 минути след което потърсете лекарска помощ.