web counter

  

Какво причинява загубата на капацитет в една батерия

Капацитетът е основна характеристика на батерията. Той е онзи показател, който отговаря за това колко дълго време можем да използваме една батерия, след като тя е заредена. Загубата в капацитета от друга страна е едно негативно явление, от което страдат всички акумулатори. Тя може да бъде причинена от различни фактори и ако искате да разберете кои са те, значи сте попаднали на правилната статия.

Спецификациите на устройствата, които закупувате, се основават винаги на използването на нови батерии, а не такива които са използвани дълго време. Това е така да се каже моментна снимка на характеристиките, които не могат да се запазят след дълготрайна употреба или стареене. Както при всяка нова лъскава машина, която след определен период, в който сте я използвали, започва да губи своята лъскавина, така и зареждаемата батерия губи своити качества.

Като за начало можете да си представите, че съхранението на енергията в самата акумулаторна батерия се извършвав в 3 основни зони:

  •    • Зона на свободната енергия - тя може да бъде извлечена във всеки един момент
  •    • Празна зона – тази зона може да бъде запълнена допълнително
  •    • Зона на неизползвамите елементи - в тази част се съхраняват тези елементи, които са станали неактивни, в следствие на употребата или стараенето

 

Схематично, тези зони изглеждат по следния начин:

 Какви са причините да се наблюдава загуба в капацитета при акумулаторните батерии

 

Когато зоната на неизползваемите елементи се увеличава, т.е. натрупват се все повече неактивни химични елементи, тогава и времето за зареждане на батерията се намалява, защото пространството, което може да бъде запълнено с нова енергия, се намалява, съответно и времето за работа на даденото устройство или машина намалява. Смята се, че пониженият капацитет в този случай е главно в следствие на броя на извършените цикли и възрастта.

Друг фактор, който оказва влияние за понижаване на капацитета на акумулаторната батерия е дълбокият разряд. Той е причинител на много по-голям стрес на химията на батерията, отколкото частичният разряд. Стресът е в основата на намаляването на активността на химичните елементи.  В крайна сметка излиза, че е много по-добре да не изтощавате батерията докрай и да я зареждате по-често. Периодичният  пълен разряд се изисква само при никело базираните батерии (Ni-Cd, Ni-Mh), за да се избегнат два неблагоприятни ефекта при този вид акумулатори – memory ефект и lazy ефект. Литиево и никел базираните акумулаторни батерии осъществяват между 300 и 500 пълни цикъла (разряд/заряд) преди капацитетът им да падне на 80% или по-малко процента.

Освен загубите, свързани с възрастта и начина на употреба, се наблюдават и други негативно вличещи явления. Сулфатизацията например е един от основните убийци на оловните акумулаторни батерии. Тя  представлява образуването на тънък слой оловен сулфат, който се формира върху отрицателните плочи вътре в самата батерия, когато тя се разрежда. Този процес се обръща при зареждането на акумулатора. Ако обаче оловната батерия бъде съхранявана дълго време, без да е зареждана, процесът на десулфатизация става невъзможен. Оттук се стига и до занижаване на капацитета.

Подобен на сулфатизацията при оловните акумулатори, само че при Li-ion (литиево-йонните) зареждаеми батерии е процесът на оксидация. Той е естествено явление, свързано с възрастта и оказва негативно влияние върху капацитета.

Загубата на капацитет при акумулаторните батерии е явление, което не може да бъде избегнато по никакъв начин. Тя е в следствие на различни фактори, но най-вече на възрастта и начина на употреба на различните акумулатори. Съществуват някои мерки, с които да се контролира бързината на загубата на капацитет при зареждаемите батерии. Ако те бъдат прилагани, ще можете да използвате максимално дълго батериите за различни устройства.