Рекламации

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, цена или с обявената търговска марка. Извън тях клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Рекламацията се предявява до седем работни дни след закупуването на стоката. 

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1.       Връщане на продукта и възстановяване на заплатената от потребителя сума

Фирма Батери Център ООД, собственик на електронен магазин www.batterycenter.bg изплаща сумата не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, чрез пощенски запис или банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката)

 Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

- стоката не е използвана;

- опаковката й е запазена;

- запазена е касовата бележка или фактурата;

2.      Заменяне на стоката с нова

Електронният магазин BatteryCenter заменя стоката в срок от 14 дни от датата на доставка, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, или възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.

Връщането, подмяната на продукта или възстановяването на заплатената от потребителя сума става само ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и изправно състояние, неизползвани, с оставени на местата им етикети, касови бележки или фактури.

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

 

Рекламации можете да направите и при проявен дефект в рамките на гаранционния срок на всяка една батерия. В такъв случай ние правим физически оглед, замерване и тест на устройството /пакета, батерията, акумулатора, захранващото устройство, фенера/ и в зависимост от резултата /на базата на технически показатели и натрупан опит/ се взема решение за приемане на рекламацията или отказ.

Преди проверката и след нея се провежда подробен разговор с клиента нея за начина на експлоатация и условията, при които се ползва рекламираната стока.